СРБ | ENG

Непрофитно удружење, ради постизања циљева у области образовања и социјалног положаја Рома

УДРУЖЕЊЕ РОМА ИНТЕЛЕКТУАЛАЦА
 • О НАМА

  Наша МИСИЈА је укључивање Рома у образовни систем и интеграција ромских породица у локалну заједницу.

 • НАЈВЕЋА ДОСТИГНУЋА

  Континуираним вишегодишњим радом, у сарадњи са нашим партнерима, достигли смо многе зацртане циљеве.

"Права сваког човека умањују се када су угрожена права једног човека"

Џон Ф. Кенеди

НАЈВЕЋА ДОСТИГНУЋА

ЦИЉЕВИ удружења су: образовање деце и осталих који нису завршили основно образовање, развој културе, уметности и спорта, очување обичаја и традиције, развој еколошке свести, заштита људских права, посебно права мањина, допринос информисању на језику мањина, родна равноправност са циљем укључивања жена и учешће Рома у јавном животу, превентивној здравствена заштита за Роме, запошљавање и економско оснаживање ромске заједнице.

Континуираним вишегодишњим радом, у сарадњи са нашим партнерима, достигли смо многе од зацртаних циљева.

 • 1 Ојачана инклузија више од 1500 деце у образовни систем Републике Србије
 • 2 Идентификовани легално невидљиви Роми на територији општине Владичин Хан и општине Сурдулица
 • 3 Постигнута већа интеграција Рома у друштво
 • 4 Побољшани социјални статус Рома
 • 5 Побољшана видљивост ромске заједнице
 • 6 Повећана постигнућа ученика у основној школи
 • 7 Повећање броја Рома у средњим школама на локалном нивоу више од 10 пута
 • 8 Мапиране 362 породице ромских повратника према споразуму о реадмисији

Одељак посвећен актуелним догађајима у нашем удружењу

АКТУЕЛНОСТИ